Huurcontract

VOORBEELD HUURCONTRACT
(niet invullen)

Ondergetekenden,

 

hierna te noemen:  verhuurder

hierna te noemen huurder

Verklaren te zijn overeengekomen dat, huurder van verhuurder huurt het appartement met parkeerplaats,  staande en gelegen in Spanje, te  Calpe (Alicante) , adres Partida Borumbot  1 J, Edificio Fabiola II,  1e etage, huisnummer  4,  voor de periode,  zoals is vastgelegd in de Boekingsbevestiging

Verhuurder maakt ter zake van het verhuurmanagement ter plaatse, gebruik van de diensten van een in Calpe wonende Engelse hostess, mevr.  ……( wordt met de boekingsbevestiging doorgegeven).

 

Op het gehuurde zijn de volgende voorwaarden van toepassing

Boekingsbevestiging

De gevraagde reservering  (per internet) wordt vastgelegd in een “Boekingsbevestiging” en  tezamen met het te ondertekenen huurcontract toegezonden.

De communicatie c.q. de uitwisseling van stukken zal per e-mail plaatsvinden, ondertekende documenten  kunnen worden gescand en in pfd worden toegezonden.

Maximaal aantal personen

Het is een vierpersoons- appartement; het gebruik is daarmee eveneens beperkt tot maximaal vier personen.  In de “Boekingsbevestiging “ is aangegeven voor welke personen de boeking geldt.

Overnachten in de woonkamer en de gebruik van de bank(en) als slaapplaats is niet toegestaan. Evenzo is onderverhuur niet toegestaan.

Huisdieren zijn niet toegestaan.

Betaling

1.      AANBETALING

Bij boeking is een aanbetaling € 200 verschuldigd, direct te voldoen na boeking.

De aanbetaling  wordt omgezet in een waarborgsom voor het gebruik op het moment dat de sleutels van het appartement door de hostess aan de huurder worden overhandigd.

2.      BORG

Als borg voor eventuele veroorzaakte schade en gebreken is een bedrag van € 200 van toepassing  per periode van boeking.

3.      HUURSOM

De overeengekomen en verschuldigde huur, alsmede betalingstermijnen,  zijn afzonderlijk vastgelegd in de betreffende “Boekingsbevestiging”.

4.      TERUGSTORTING

Aan terugstorting van de waarborgsom zijn de volgende voorwaarden van verbonden

–          het appartement opgeruimd en veegschoon is achtergelaten;

–          serviesgoed en keukengerei kompleet is en schoon opgeborgen;

–          geen schade is aangericht aan het appartement en/of de inboedel;

–          alle beschikbaar gestelde linnengoed  aanwezig en onbeschadigd is;

–          het appartement is afgesloten  alle sleutels, inclusief de hekopener (remote control), in handen van de vertegenwoordiger van de verhuurder zijn gesteld;

–          alle afstandsbedieningen aanwezig zijn en ter bestemde plekke zijn geplaatst;

–          er geen wettelijke overtredingen zijn gepleegd gerelateerd aan het adres van het gehuurde;

–          er geen sprake is van onbetaalde bestelde diensten en /of goederen tijdens uw verblijf gerelateerd aan het adres van het gehuurde

Indien alles correct is gebruikt en achtergelaten wordt de waarborgsom teruggestort op uw bankrekening zoals aangegeven in de “Boekingsbevestiging”,  binnen 14 dagen na vertrek.

5.      Op de huursom is geen BTW (IVA) van toepassing. Ook is er geen toeristenbelasting verschuldigd.

6.      BETALINGEN

Betalingen dienen per bank plaats te vinden op de bankrekening van de verhuurder  zoals die in de “Boekingsbevestiging” is aangegeven.

Annulering

Kosteloos annuleren tot 90 kalenderdagen voor aankomstdatum. Reeds verrichtte betalingen worden alsdan gerestitueerd.

Aanbevolen wordt zelf een annuleringsverzekering te sluiten.

Parkeren

De parkeerplaatsen op het afgesloten parkeerterrein bij het appartement zijn alle privé eigendom.  Parkeren is dus uitsluitend toegestaan op de parkeerplaats die aangeduid is met C4 en zich rechts achter het gebouw bevindt.

Sleutels

Bij aankomst stelt de hostess een set van vier sleutels en een afstandsbediening voor het  autohek (dat toegang geeft tot de parkeerplaats) ter beschikking:

–          een sleutel voor de hoofdingang en de tussendeur van de hal

–          twee sleutels voor de sloten op de voordeur

–          een sleutel voor het loophek naar de Plaza Mayor

Huisregels

In het gebouw dient het van  22.00 uur tot 8.00 uur rustig te zijn.  Ook dient men rust te respecteren tijdens de Spaanse siësta van 14.00 uur tot 16.00 uur . Om overlast te voorkomen is muziek op het balkon en met open terrasdeuren is niet toegestaan.

Uiteraard is binnen roken niet toegestaan.

Energieverbruik

Bij huur op weekbasis, zijn de kosten van energie en water bij de huurprijs inbegrepen. Bij huur op maandbasis is de huurprijs exclusief elektriciteit en worden de kosten van elektra afzonderlijk in rekening gebracht, zoals vastgelegd in de boekingsbevestiging.

Water en elektriciteit zijn duur in Spanje.  Alles is energiezuinig ingericht.

De waterkranen staan standaard in  de  stand ‘koud water’.

De elektrische boiler heeft een warmwatervoorraad van 80 liter. Energiebewust douchen is dus aan te bevelen.

De keuken is ruim voorzien van elektrische apparatuur.  Het is van belang niet alle apparaten gelijktijdig  te gebruiken , zoals: de vaatwasser draaien, of wassen tijdens het koken. Gelieve het verbruik  zoveel mogelijk te spreiden.

Televisie en internet

De (grootbeeld)televisie is voorzien van internetaansluiting. Bij gebruik van deze faciliteit, de gebruiksaanwijzing goed in acht nemen.  De schotelantenne bevindt zich op het dak  en is gericht op Astra  19,2,  de ontvangst bestaat uit het basispakket van Canal Digital,  w. o. de Nederlandse zenders als   NPO 1, 2 en 3.

Wifi is gratis; er staat een eigen schotel op het dak met een snelle internetverbinding (G4).

Ventilatoren

De woonkamer en beide slaapkamers zijn voorzien van plafond-ventilatoren, met afstandsbediening. Bij voorkeur niet de hoogste stand gebruiken i.v.m. met verhoogde trillingen.  De ‘remote’ richten op de sensor aan het plafond en telkens zorgvuldig teugplaatsen in de houder.

De beide badkamers zijn voorzien van een afzuigventilator die geschakeld is onder de lichtschakelaar van de badkamer; deze gaat dus automatisch aan en gaat uit na enige minuten  als het licht wordt uitgedaan.  De toiletkast verlichting heeft twee schakelstanden: helder wit of gedempt licht  (één of twee keer op de schakelaar drukken)

Linnengoed/Bewassing  (verplicht)

Bij aankomst zullen de bedden opgemaakt zijn en heeft de hostess het verdere linnengoed klaar gelegd , bestaande uit:

–   3 theedoeken

–   3 keukenhanddoeken

en per persoon:

–   2 handdoeken

–   2 baddoeken

–   2 washandjes

De kosten van de eindschoonmaak en eventuele tussentijdse schoonmaak zijn niet bij de prijs inbegrepen.  De kosten zijn afzonderlijk vastgelegd in de “Boekingsbevestiging ”

 

Naar keuze kan men tussentijds zelf wassen of een bewassingspakket tegen betaling nemen. De kosten daarvan zijn opgenomen in “Boekingsbevestiging”.

Er is een wasmachine, een strijkplank  en strijkijzer  aanwezig

De strijkplank met strijkijzer  treft u aan  in de werkkast in de keuken.

Drogen kan op het balkon, daar staat een droogrek.

Strandspullen

In de werkkast liggen boven op de kast (links) vier strandmatjes.

Schoonmaak

Ongeacht de huurperiode is de eindschoonmaak verplicht. Tussentijds kan men naar keuze, zelf het appartement schoonhouden, of (eenmaal per week) laten schoonhouden via de hostess.  Voor de kosten wordt verwezen naar  de “Boekingsbevestiging” .

Handleiding gebruik

Met de Boekingsbevestiging wordt u een “Handleiding gebruik appartement” toegezonden.

 

Huisvuil

Huisvuil verzamelen in de kleine vuilnisemmer in de keuken. Afvalregelmatig deponeren  in de publieke containers die op ca. 50m  van het appartement in de bocht van de straat staan.

 

Calamiteiten

Calamiteiten melden bij de hostess

In spoedeisende gevallen is het nationale alarmnummer in Spanje 112.

 

Medische zorg

In Calpe zijn er verschillende (Nederlands sprekende) huisartsen en Engelse artsen gevestigd. Er is in Calpe een (Particulier) Medisch Centrum  HCB Calpe International, Avenida de Diputacion 49. Men spreekt daar verschillende talen, waaronder Nederlands, Engels en Duits.

Zij gaan er prat op dat alle Nederlandse verzekeringen hun declaraties vergoeden.

 

Aansprakelijkheid

Verhuurder sluit alle aansprakelijkheid uit, uit welke hoofde dan ook.

De huurder zal aansprakelijk zijn voor alle schade en gebreken die door toedoen van de huurder aan het gehuurde en/of  de inboedel ontstaat.

Het is aan de huurder zich adequaat te verzekeren zoals een reisverzekering, een annuleringsverzekering en dergelijke

Akkoordverklaring

Met  ondertekening van dit contract, verklaart huurder kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de bepalingen in het huurcontract alsmede van hetgeen in de “Boekingsbevestiging is vastgelegd.  Op dit contract in het Nederlands recht van toepassing.

Plaats:

Datum:

Handtekening huurder                                                          Handtekening verhuurder